Omkostninger ved hyppige faktureringsoplysninger

Danmark | juli 2015 - oktober 2015

I forbindelse med efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10 og 11 analyserede Ea Energianalyse omkostningerne ved hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger til energiforbrugere for Energistyrelsen.

I analysen blev der set på, hvorvidt fremsendelse af kvartalsvise eller halvårlige faktureringsoplysninger var økonomisk begrundede, samt om de forventede besparelser stod mål med omkostningerne.

Analysen pegede på, at hvis måleren hos forbrugeren ikke kræver manuel aflæsning af en tekniker, så kunne hyppigere fakturering i langt de fleste tilfælde gennemføres til en lavere pris end den forventede besparelse lå på, og dermed ville hyppigere fakturering altså være økonomisk begrundet. Analysen pegede dog også på, at der var meget forskellige håndteringer af dataindsamling og faktureringssystemer og dermed også store forskelle imellem omkostningerne ved hyppigere fakturering.

Analysen af omkostningerne byggede videre på et tidligere projekt udført af Ea Energianalyse Energibesparende effekter af feedback om energiforbrug, hvor konklusionen var, at der kunne forventes energibesparelser i størrelsesordenen 2-5 pct, hvis forbrugerne fik tilsendt oplysninger om det faktiske forbrug i henhold til direktivet.