FutureGas

Balmorel: Energisystemsmodel | marts 2016 - december 2018

Brugen af gas i energisystemet har en række fordele. Gas er et effektivt og fleksibelt brændsel, der kan bruges i industrielle processer, kraftvarme og til transportformål. Endvidere er gasinfrastrukturen på plads og der kan transporteres og lagres store energimængder. En hensigtsmæssig udfasning af naturgas kan desuden lette overgangen til gas baseret på vedvarende energi.

FutureGas var et forskningsprojekt med det formål at bidrage til vækst og grøn omstilling gennem tværfaglig og koordineret forskning på tværs af gassektoren.

Målet var at fremme:

 • En effektiv og økonomisk forsyning af gas – herunder grønne gasser
 • En hensigtsmæssig og fleksibel brug af disse gasser
 • En optimal integration af gas i det samlede energisystem

En central del af projektet var videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem, inklusiv integration af grønne gasteknologier, lagring og smart brug af gas, samt nationale og internationale transmissionsforbindelser. Endelig forskede projektet i udviklingen af gasmarkedet, samt i økonomisk regulering af gas i Danmark og i EU.

Ea Energianalyse deltog især i den del af projektet, der omhandlede modellering og integrering af gas i energisystemet.

Udover Ea Energianalyse havde forskningsprojektet følgende deltagere:

 • DTU Management Engineering, Systems Analysis (projektleder)
 • Aarhus Universitet, Institut for ingeniørvidenskab, Manure Treatment and Biogas Group
 • Chalmers Universitet, Sverige
 • Exeter University, UK
 • Florence School of Regulation, Italien
 • Delft University of Technology, Holland
 • Dansk Gasteknisk Center
 • HMN Naturgas
 • Dansk Energi
 • DONG Energy
 • NGF Nature Energy
 • RAM-Løse EDB
 • Partnerskabet for brint og brændselsceller
 • PlanEnergi
 • Energinet.dk
 • Energistyrelsen

Projektet løb fra januar 2016 til december 2018.