Energiforsyning 2030

Danmark | februar 2016 - november 2016

Danmark har et mål om 100% vedvarende energi i 2050, og fjernvarme kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af det mål.

Rapporten ”Energiforsyning 2030” er lavet i et samarbejde mellem tænketanken Grøn Energi og Ea Energianalyse og viser, hvilke konsekvenser forskellige scenarier for udvikling af rammevilkårene har for fjernvarmens produktionsstruktur. Desuden undersøges det, hvilke konsekvenser ændringer i rammevilkårene har for indfrielse af det danske mål om 100% vedvarende energi i 2050.

I ”Energiforsyning 2030” er der regnet på tre forskellige scenarier

  • Grundscenariet: kraftvarmekravet beholdes, og der gennemføres ikke yderligere ændringer
  • Biomassescenariet: prisen på biomasse forbliver relativt lav i forhold til udviklingen af priser på fossile brændsler
  • Elscenariet: afgiften på el til varme halveres

Som en del af projektet blev der afholdt workshops med en række fjernvarmeselskaber, og resultaterne blev fremlagt på Dansk Fjernvarmes landsmøde i oktober 2016.

Scenarierne er gennemregnet med el- og varmemarkedsmodellen Balmorel. Som en del af projektet blev Grøn Energi trænet i anvendelsen af modellen, hvilket har givet basis for deres videre anvendelse af modellen i flere efterfølgende projekter.

Hele rapporten kan findes her.