Brændeundersøgelse 2015

Affald, bioenergi, geotermi | maj 2016 - november 2016

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger hvert andet år forbruget af brænde i Danmark. Undersøgelsen leverer input til Energistyrelsens energistatistik og Miljøstyrelsens beregning af forureningen i Danmark. Gennem undersøgelsen findes antallet af brændeforbrugende apparater (brændeovne, åbne pejse, masseovne og brændekedler) i danske boliger og fritidshuse, og forbruget i dem klarlægges.

I undersøgelsen for 2015, som Ea Energianalyse gennemførte i samarbejde med Danmarks Statistik, modtog 40.000 boligejere i hele landet et spøgeskema om deres brændeforbrug. Som noget nyt anvendte undersøgelsen digital post.

Undersøgelsen fandt at brændeforbruget var 22.900 TJ og foregik i omkring 842.000 brændeovne, pejseindsatser, masseovne og åbne pejse samt omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse.

Omregnet til et normalår, var brændeforbruget i 2015 13% højere end i 2013. Ændringen skyldtes mest, at antallet af brændefyrede anlæg nu blev opgjort til 12% mere end i 2013, hvilket blev tilskrevet den nye metode for undersøgelsen mere end en virkelig vækst.

Bestanden af anlæg viste sig gennemsnitligt at være yngre end tidligere undersøgelser havde vist. Ovne fra før 2005 udgjorde nu en mindre andel, end undersøgelsen for 2013 viste. Ændringen kunne skyldes undersøgelsens nye metode, men også det øgede fokus på behovet for skrotning af de gamle ovne, herunder Miljøstyrelsens skrotningsordning for brændeovne.

Undersøgelsen gav også helt ny viden om bestanden af primære varmeanlæg i danske boliger.

Brændeundersøgelsen anvendte en ny metode, som gav flere svar og bedre resultater i forhold til tidligere brændeundersøgelser, der benyttede telefoninterviews. Til undersøgelsen fik 40.000 tilfældigt udvalgte husstande tilsendt et spørgeskema om deres brændeforbrug. Heraf svarede 13.229 boligejere og 4.506 oplyste, at de bruger brænde i boligen. Svarene blev efterfølgende vægtet og opregnet til at dække hele landet.

Hvis du vil vide mere, kan du downloade rapporten ”Brændeforbrug i Danmark 2015” her på siden, eller kontakte Morten Tony Hansen.