Kørselsmønstre for personbiler

Danmark | december 2016 - januar 2017

For bedre at forstå den fremtidige efterspørgsel efter gas og elektricitet fra transport, lavede Energinet.dk en undersøgelse af, hvornår gas- og elbiler ville blive konkurrencedygtige for privatforbrugere. Energinet.dk foretog en analyse af private køretøjer, der indebar at opdele de forskellige køretøjer i segmenter. Til undersøgelsen var det nødvendigt at estimere både økonomi- og brændstofforbrug for fremtidige køretøjer, samt antagelser om udviklingen af den danske flåde af personbiler som helhed – opgaver som begge blev varetaget af Energinet.dk. Dertil var det nødvendigt at lave antagelser om de nuværende og fremtidige kørselsmønstre for hver af de opstillede køretøjssegmenter.

Ea bidrog ved at foretage en analyse af nuværende og fremtidige kørselsmønstre, samt ved at inddele segmenterne efter benzin og diesel, og køretøjets vægt:

  • Under 1000 kg
  • 1001 – 1300 kg
  • 1301 – 1500 kg
  • over 1500 kg

Projekts resultater inkluderede gennemsnitlige årlige km kørt og distribution heraf for de otte køretøjskategorier. Dataene viste, at der er store forskelle mellem den gennemsnitlige km kørt med hhv. benzin- og dieselkøretøjer af samme vægt, og der også er store forskelle mellem diesel- og benzinkøretøjer, når man ser på den samlede danske flåde af personbiler og fordelingen af køretøjs størrelse.