Rammebetingelser for termisk forgasning

Danmark | december 2016 - juli 2017

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning, som løb i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrog til det grundlag, som skulle lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning. 

Formålet med projektet (WP4) var at undersøge

  • hvorvidt forgasningsteknologierne var selskabsøkonomisk konkurrencedygtige med dagens regulering
  • hvordan de kunne blive konkurrencedygtige frem mod 2030 inden for rammerne af tilskudsmodeller og anden regulering, der vurderedes at være i tråd med den harmonisering af VE-tilskudssystemer, som i disse år drøftes intenst i EU. 

WP4 har således undersøgt og beskrevet sammenhængen mellem rammebetingelser og udbygning af de forgasningsteknologier, der understøtter den grønne omstilling. Med rammebetingelser menes tilskud, afgifter og anden regulering, der fremmer eller hæmmer en samfundsøkonomisk udbygning med forgasningsanlæg.

Find mere information om projektet på Partnerskab for Termisk Forgasnings hjemmeside.