Strategi for Køge Kraftvarmeværk

Danmark | januar 2017 - november 2017

I 2012 købte VEKS Køge Kraftvarmeværk fra DONG Energy (nu Ørsted). Anlægget var et ældre 100 MW biomassefyret kraftvarmeværk med behov for omfattende renovering og investeringer for at kunne drives effektivt og indenfor emissionsgrænserne.

Ea Energianalyse fik til opgave at udvikle en detaljeret investerings- og driftsstrategi for værket frem til 2030. Leverancerne omfattede en detaljeret regnearksmodel, der gør det muligt for den nuværende ledelse selv at vurdere fremtidige driftsforhold og investeringsbehov.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med VEKS’ ledelse og medarbejdere, herunder med tre workshops gennem projektet. Projektet har siden ført VEKS frem til nye projekter om konkrete anlægsinvesteringer.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen