Region Hovedstadens energiforsyning – investeringsoverblik

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2017 - december 2017

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen.

Projektet Energi på Tværs havde til formål at sikre at region, kommuner og forsyningsselskaber i 2018 stod med en fælles strategisk energiplan. Deltagere var Region Hovedstaden (og de 29 kommuner herunder), og Roskilde, Køge, Greve og Solrød Kommune.

I projektet blev en kortlægning over planlagte kollektive energiforsyningsanlæg i deltagerkommunerne udarbejdet. Hensigten var at indtænke de planlagte anlæg i den fælles strategiske energiplan, der blev formet i Energi på Tværs-arbejdet. Dette gav et indtryk af, hvorvidt deltagerne var på rette spor i forhold til grøn omstilling, og en indikation af, hvilken yderligere indsats der var nødvendig, for at de opstillede visioner ville kunne nås.