Region Hovedstadens energiforsyning – investeringsoverblik

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2017 - december 2017

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen.

Projektet Energi på Tværs havde til formål at sikre at region, kommuner og forsyningsselskaber i 2018 stod med en fælles strategisk energiplan. Deltagere var Region Hovedstaden (og de 29 kommuner herunder), og Roskilde, Køge, Greve og Solrød Kommune.

I projektet blev en kortlægning over planlagte kollektive energiforsyningsanlæg i deltagerkommunerne udarbejdet. Hensigten var at indtænke de planlagte anlæg i den fælles strategiske energiplan, der blev formet i Energi på Tværs-arbejdet. Dette gav et indtryk af, hvorvidt deltagerne var på rette spor i forhold til grøn omstilling, og en indikation af, hvilken yderligere indsats der var nødvendig, for at de opstillede visioner ville kunne nås.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen