Grøn Energi – Balmorel support

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2017 - marts 2020

I projektet ”Energiforsyning 2030” støttede Ea Energianalyse tænketanken Grøn Energi i at anvende Balmorel-modellen til forskellige analyser af investeringer i den fremtidige fjernvarmesektor i Danmark. Efterfølgende har Grøn Energi ønsket at have fortsat adgang til anvendelse af Balmorel efter samme set-up, som de havde i analyseprojektet.

Ea Energianalyse har derfor opdateret modellens data og stiller modellen til rådighed, samt yder support til brugen af modellen til Grøn Energis løbende analyser.

Hvor vi har arbejdet