Gassens fremtid i Danmark

Danmark | juli 2017 - november 2017

Siden starten af nullerne har gasanvendelsen i Danmark været stærkt vigende. Det fremtidige gasforbrug presses af lavere priser på sol og vind og visionen om et grønt energisystem, hvor el bliver den dominerende energibærer indenfor både opvarmning og transport.

Samtidig står Danmark med en stor investering i et gassystem, der er i god stand og forventes at kunne anvendes frem til 2050 eller længere uden store reinvesteringer. Spørgsmålet er, hvor gassen vil have størst værdi for det fremtidige energisystem, samt hvordan gas bedst bliver en del af den grønne dagsorden.

I projektet udførte Ea Energianalyse for Dansk Gas Distribution en verbliksanalyse af gassens rolle i det fremtidige energisystem. Formålet med analysen var

  • At belyse hvor – indenfor hvilke nicher – gas kan have særlig høj værdi i det fremtidige energisystem
  • At undersøge om nuværende og forventet fremtidig regulering står i vejen for en samfundsøkonomisk optimal anvendelse af gasnettet og gas som energibærer

Projektet løb fra juli til november 2017.