Rådgivning af grundbeløbsværker

Regulering, virkemidler og policy | november 2017 - januar 2020

Ea Energianalyse indgik i dette projekt sammen med NIRAS, PlanEnergi og BDO i et konsulenthold, som skulle yde rådgivning til de mest økonomisk udsatte grundbeløbsværker.

Med grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018 oplevede mange fjernvarmeværker i Danmark en betydelig prisstigning, hvis ikke der blev gennemført andre initiativer til at nedbringe varmeprisen. Konsulentholdet bistod derfor værkerne med rådgivning om, hvordan økonomien kunne forbedres, fx ved nye investeringer i produktionsanlæg, forøgelse af antallet af forbrugere, optimering af ledningsnettet, driftsbesparelser og samarbejde med andre fjernvarmeværker.

Ea Energianalyse bidrog særligt med dialog og opsamling over for Energistyrelsen, samt analyser og afrapportering på tværs.