Rådgivning af grundbeløbsværker

Fjernvarme | november 2017 - januar 2020

Ea Energianalyse indgår sammen med NIRAS, PlanEnergi og BDO i et konsulenthold, som skal yde rådgivning til de mest økonomisk udsatte grundbeløbsværker.

Med grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018 vil mange fjernvarmeværker i Danmark opleve en betydelig prisstigning, hvis ikke der gennemføres andre initiativer til at nedbringe varmeprisen. Konsulentholdet bistår derfor værkerne med rådgivning om, hvordan økonomien kan forbedres, fx ved nye investeringer i produktionsanlæg, forøgelse af antallet af forbrugere, optimering af ledningsnettet, driftsbesparelser og samarbejde med andre fjernvarmeværker. Ea Energianalyse bidrager særligt med dialog og opsamling over for Energistyrelsen, samt analyser og afrapportering på tværs.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen