Strategiudspil for termisk forgasning

Affald, bioenergi, geotermi | december 2017 - juni 2018

Termisk forgasning kan være en vigtig brik i fremtidens energisystem. Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Termisk Forgasning samlet input fra en række interessenter til et samlet udspil til en strategi for forskning, udvikling og demonstration af termisk forgasningsteknologi. Rapporten beskrev partnerskabet, hvorledes Danmark er langt fremme med forgasningsteknologier og processer, der kan spille ind i energisystemer verden over, og at markedet for forgasningsteknologi er stort i både Danmark og udlandet. Der er dog stadig et betydeligt behov både for målrettet forskning, teknologiudvikling og demonstrationsanlæg, samt gunstige, langsigtede rammevilkår for at få investorerne på banen.

Både rapporten ‘Strategiudspil termisk forgasning’, samt en omtale af Strategiudspillet i FIB nummer 64, der er et temanummer om termisk forgasning, kan downloades her på siden.

Se mere om Partnerskabet om Termisk Forgasning på www.forgasning.dk

Projektet blev gennemført fra december 2017 til juni 2018.