Havvind i Østersøen

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2018 - januar 2019

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning af vindressourcer, udbygningspotentiale og muligheder for integration i elmarkedet. Rapporten belyser blandt andet økonomien i at etablere såkaldte offshore hubs, hvor havmølleparker fungerer som bindeled i et styrket elnet mellem landene omkring Østersøen. Ea Energianalyse har været ansvarlig for omkostningsberegninger og analyser af markedsintegrationen med elmarkedsmodellen Balmorel.

Analysen viser et samlet potentiale i Østersøen på 93 GW havvind. De forskellige placeringer udviser betydelig variation med hensyn til både etableringsomkostninger og markedsværdien af den producerede el. De bedste lokationer, som primært ligger i den sydlige del af Østersøen, kan vise sig at være konkurrencedygtige i 2030. Rapporten viser, at en ambitiøs og omkostningseffektiv udnyttelse af potentialet kræver samarbejde på tværs af lande om både udbygningsmål, netudbygning og regulatoriske rammer.