Havvind i Østersøen

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2018 - januar 2019

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning af vindressourcer, udbygningspotentiale og muligheder for integration i elmarkedet. Rapporten belyser blandt andet økonomien i at etablere såkaldte offshore hubs, hvor havmølleparker fungerer som bindeled i et styrket elnet mellem landene omkring Østersøen. Ea Energianalyse har været ansvarlig for omkostningsberegninger og analyser af markedsintegrationen med elmarkedsmodellen Balmorel.

Analysen viser et samlet potentiale i Østersøen på 93 GW havvind. De forskellige placeringer udviser betydelig variation med hensyn til både etableringsomkostninger og markedsværdien af den producerede el. De bedste lokationer, som primært ligger i den sydlige del af Østersøen, kan vise sig at være konkurrencedygtige i 2030. Rapporten viser, at en ambitiøs og omkostningseffektiv udnyttelse af potentialet kræver samarbejde på tværs af lande om både udbygningsmål, netudbygning og regulatoriske rammer.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen