Kvalitetssikring af LCoE-beregner

Danmark | februar 2018 - maj 2018

LCoE Calculator er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Ea Energianalyse, som et online værktøj for beregning af elproduktionsomkostninger ved forskellige teknologier, tilpasset lokale forhold (brændselspriser, renteniveau mfl.).

Projektets formål var at opdatere og forbedre LCoE Calculator, så værktøjet kunne holdes ajour ift. udviklingen i priserne på specielt havvind og biomasse, samt at forbedre modellens funktionalitet.

Opgaven havde følgende delmål

  • Kvalitetssikring af en ny version af LCoE Calculator
  • Opdatering af manual for LCoE Calculator
  • Nye funktioner (beregning af flere år m.v.)

Projektet blev udført for Energistyrelsen, og løb fra februar 2018 til maj 2018.