Røggaskondensering på Køge Kraftvarmeværk

Danmark | juni 2018 - december 2019

Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af to træflisfyrede blokke, KKV7 og KKV8, hvor KKV7 blev idriftsat i 1987 og KKV8 i 1999. Værket blev oprindeligt etableret af Junckers Industrier for at levere procesdamp til produktionen af trægulve, men ejes i dag af VEKS. KKV begyndte ultimo 2013 at levere fjernvarme til VEKS-systemet.

VEKS gennemførte i 2017 et strategiprojekt for Køge Kraftvarmeværk, der bl.a. anbefalede, at der bør gennemføres en business-case for etablering af røggaskondensering på KKV8 for at effektivisere og fremtidssikre værket. VEKS igangsatte derfor i 2018 et projekt, der skal modne røggaskondenseringsprojektet med henblik på at træffe investeringsbeslutning i 2019. COWI står for det tekniske design i projektet, mens Ea Energianalyse er ansvarlig for de økonomiske analyser.