Vindmodellering til Balmorel

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2018 - juni 2019

Karakteristikken for vindproduktion har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste år, i takt med at vindmøllerne bliver større og forholdet mellem vingeareal og generatorstørrelse ændrer sig. Denne teknologiudvikling ventes at fortsætte og har afgørende betydning for værdisætning af produktion fra vind ved modellering af energisystemet.

Ea Energianalyse har i længere tid arbejdet med dette emne og modelleret forholdene i Balmorel. På baggrund af dette arbejde har Ea Energianalyse bistået Dansk Energi med en opdatering af Balmorel-modellen med forbedret modellering og repræsentation af vind og sol, samt muligheder for at definere forskellige restriktioner og politikker.