Naturgassens rolle frem mod 2050

Kul, olie og gas | maj 2019 - juni 2019

I dette projekt har Ea Energinalyse for Nord Stream 2 A/G udarbejdet en rapport om naturgassens rolle i det danske og i de europæiske energisystemer. I rapporten opridses naturgassens historie i Danmark, Frankrig, Tyskland og Holland, og der ses på udviklingen af udbud og efterspørgsel af gas i Europa. Endvidere vurderes alternativer til naturgas indenfor forskellige sektorer, og med udgangspunkt i EU kommissionens energiscenarier mod 2050, vurderes gassens rolle på lang sigt.

I rapporten konkluderes bl.a. at naturgas på mellemlang sigt fortsat vil være en væsentlig energibærer i EU, hvis arbejdet med at reducere afhængigheden af kul og olie skal lykkes. Endvidere kan en kombination af naturgas og CCS muligvis levere et mere omkostningseffektivt brændsel end fx. electrofuels frem mod 2050, hvis teknologierne udvikles og implementeres.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen