Forberedelse af et IEA program for udbredelse af VE

EU | april 2006 - juni 2006

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi.

Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment) gennemføres som et samarbejde mellem foreløbigt 9 IEA-medlemslande (Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Storbritannien og Tyskland). Det har til formål at øge det internationale samarbejde om udbredelse af vedvarende energi, herunder især arbejde for at fjerne tværgående barrierer, som hindrer en øget markedsmæssig udbredelse af vedvarende energi. Dermed skal programmet understøtte de øvrige programområder, som IEA har på forskellige teknologiområder inden for vedvarende energi.

Ea Energianalyses opgaver i forbindelse med projektet omfattede bl.a. følgende:

  • udarbejde en rapport om barrier, udfordringer og muligheder for vedvarende energi
  • arrangere en international workshop for aktører
  • udarbejde udkast til arbejdsprogram og plan for gennemførelse
  • oprette en hjemmeside for programområdet
  • udarbejde en folder om fordelene ved vedvarende energy til brug for CSD 14 (det 14. møde i FN’s komite for bæredygtig udvikling, maj 2006)

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen