Forberedelse af et IEA program for udbredelse af vedvarende energi

EU | april 2006 - juni 2006

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi.

Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment) blev gennemført som et samarbejde mellem ni IEA-medlemslande (Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Storbritannien og Tyskland). Det havde til formål at øge det internationale samarbejde om udbredelse af vedvarende energi, herunder især arbejde for at fjerne tværgående barrierer, som hindrer en øget markedsmæssig udbredelse af vedvarende energi. Dermed skulle programmet understøtte de øvrige programområder, som IEA har på forskellige teknologiområder inden for vedvarende energi.

Ea Energianalyses opgaver i forbindelse med projektet omfattede bl.a. følgende:

  • udarbejde en rapport om barrier, udfordringer og muligheder for vedvarende energi
  • arrangere en international workshop for aktører
  • udarbejde udkast til arbejdsprogram og plan for gennemførelse
  • oprette en hjemmeside for programområdet
  • udarbejde en folder om fordelene ved vedvarende energy til brug for CSD 14 (det 14. møde i FN’s komite for bæredygtig udvikling, maj 2006)

Mere information kan findes på IEA’s hjemmesiden om projektet.