CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet

Balmorel: Energisystemsmodel | juli 2006 - december 2007

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU’s kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til nye anlæg kan sammenlignes med et investeringstilskud til brunkul, kul og gas. Dette tilskud er betydeligt, især i Tyskland. Det velfærdsøkonomiske tab ved kvoteallokering er i rapporten beregnet til ca. 5 mia. Euro for Tyskland og de nordiske lande ved en kvotepris på 20 Euro/ton.

Projektet er udført for Miljøstyrelsen. Analyserne er udført ved hjælp af bl.a. elmarkedsmodellen Balmorel.