Trin hen mod et Dansk elsystem med 50% vindenergi

Vind og sol | januar 2009 - juni 2009

Ea Energianalyse deltager i samarbejde med både forskere, eksperter og industri i EcoGrid.dk-projektet under forskningsprogrammet ForskEl. Projektet omhandler udviklingen af det danske elsystem med henblik på indpasning af 50 pct. vindkraft og inddrager aspekter som markedsudvikling og overførselskapacitet.

Projektets første fase blev afsluttet i april 2009 og beskrev forskellige løsninger til systemarkitektur, markedsudvikling samt muligheder for indførelse af nye virkemidler.

Projektet indeholder desuden overvejelser over realtidsmarked og en sammenhængende national smart-grids-strategi.