Grønne afgifter for erhvervene

Danmark | januar 2009 - februar 2009

Det Økologiske Råd ønskede et oplæg til, hvordan grønne afgifter kunne udformes i forhold til erhvervenes energiforbrug. Målet er at fremme energibesparelser på en
samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde, med passende hensyn til konkurrenceudsatte erhverv. Som et særligt emne analyseredes spørgsmålet om varmegenvinding – internt på virksomheder og ved eksport til fjernvarmesystem.