Grønne afgifter for erhvervene

Danmark | januar 2009 - februar 2009

I dette projekt ønskede Det Økologiske Råd (nu Rådet for Grøn Omstilling) et oplæg til, hvordan grønne afgifter kunne udformes i forhold til erhvervenes energiforbrug. Målet var at fremme energibesparelser på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde, med passende hensyn til konkurrenceudsatte erhverv.

Som et særligt emne blev spørgsmålet om varmegenvinding, internt på virksomheder og ved eksport til fjernvarmesystem, analyseret.

Rapporten gav baggrundsviden til arbejdet med at udvikle de grønne afgifter.