Miljø-alternativer til Aarhus fjernvarme

Danmark | maj 2009 - februar 2010

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen i Aarhus står for 18 pct. af den samlede CO2-emission, og fjernvarmesystemet i Aarhus står dermed over for en række udfordringer i de kommende år for at sikre en CO2-neutral varmeforsyning, der samtidig er forsyningssikker og økonomisk effektiv.

Ea Energianalyse har i en række projekter hjulpet AffaldVarme Aarhus (AVA) med at analysere de forskellige muligheder i fjernvarmesystemet. Arbejdet har bl.a. omfattet analyse af store varmepumper til at producere fjernvarme, effekten af at omstille Studstrupværket til træpiller samt mulighederne for at opføre et nyt biomassekraftvarmeværk.