Miljø-alternativer til Aarhus fjernvarme

Danmark | maj 2009 - februar 2010

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen i Aarhus står for 18 pct. af den samlede CO2-emission, og fjernvarmesystemet i Aarhus står dermed over for en række udfordringer i de kommende år for at sikre en CO2-neutral varmeforsyning, der samtidig er forsyningssikker og økonomisk effektiv.

Ea Energianalyse har i en række projekter hjulpet AffaldVarme Aarhus (AVA) med at analysere de forskellige muligheder i fjernvarmesystemet. Arbejdet har bl.a. omfattet analyse af store varmepumper til at producere fjernvarme, effekten af at omstille Studstrupværket til træpiller samt mulighederne for at opføre et nyt biomassekraftvarmeværk.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen