Handlingsplan for Djurs Energiland

Danmark | maj 2009 - oktober 2009

Ea Energianalyse har bistået Norddjurs og Syddjurs kommuner med at udarbejde en handlingsplan for Djurs Energiland, bl.a. ved at opstille et statistikgrundlag for energiforbruget for 2007 og en vision for en mulig energifremtid med væsentligt lavere CO2-udledning. Handlingsplanen indeholder ni handlinger med fokus på energibesparelser, øget anvendelse af vedvarende energi og omlægninger i transportsektoren. Handlingerne er udvalgt og konkretiseret i et samarbejde mellem kommunerne og Djurs Energiråd, samt med input fra Ea Energianalyse.

Samspil med virkemidler på nationalt og EU-plan 

Ved udvælgelsen af handlinger på lokalt niveau er der lagt vægt på, at de skal understøtte Danmarks og EU´s virkemidler, visioner og målsætninger på energiområdet. Handlingerne på lokalt plan vil hermed blive set i samspil med de ændringer, der kan forventes fremover i det overordnede el-, fjernvarme- og transportsystem.

Projektet startede i maj 2009 og sluttede i december 2009.