Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol

Affald, bioenergi, geotermi | september 2009 - november 2009

Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Biobrændstoffer udarbejdet et notat om de samfundsøkonomiske aspekter ved satsning på 2. generations bioethanol. Opgaven er gennemført som et kort litteraturstudie suppleret med egne beregninger og analyser. Notatet er anvendt som et input til en hvidbog om emnet.

Fokus i notatet er en snæver samfundsøkonomisk analyse af produktion af 2. generations bioethanol og den samfundsmæssige omkostning ved at reducere CO2 i transportsektoren ved hjælp af denne teknologi. Analysen er fortaget på baggrund af et fuldskala 2. generations bioethanolanlæg, som forudsættes at være i drift i 2015.