Affaldsoverblik og -analyse for Hovedstadsområdet

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2019 - oktober 2019

På vegne af HOFOR udførte Ea Energianalyse i dette projekt en analyse af affaldsområdet.

I hovedstadsområdets fjernvarmesystem produceres op mod en tredjedel af varmen på affaldsforbrændingsanlæg, og både tilgængelige mængder og priser for brændsler til forbrændingsanlæggene betyder derfor meget for konkurrenceforholdet i lastfordelingen.  

I projektet blev det undersøgt hvor store de lokale affaldsmængder forventes at være fremadrettet, og prognoser for både mængder og priser for både importeret affald og biomasseaffald, med hovedvægt på perioden frem mod 2030, blev udarbejdet.

Projektet løb fra marts til oktober 2019.