Aktiv energieffektivitet

Danmark | januar 2021 - august 2021

Ea har belyst det samfundsøkonomiske og energimæssige potentiale for energibesparelser gennem aktive energieffektiviseringer (også kaldet digitale løsninger) i bygningsmassen frem mod 2030. Ved aktiv energieffektivitet forstås effektiviseringer opnået via automatisk styring og kontrol, herunder intelligente og digitale løsninger, som kan realiseres i forbindelse med såvel nybyg som renoveringsprojekter.

Formålet med analysen var at bestemme besparelsespotentialet ved aktiv energieffektivitet i forskellige bygningstyper (boliger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger), og at opgøre den økonomiske og energi- og CO2-mæssige gevinst ved at indfri dette potentiale.

Analysen var afgrænset til at omhandle energiforbruget og dertilhørende besparelsespotentialer indenfor det endelige energiforbrug til lys, varme, køling, brugsvand og ventilation. Energiforbrug til klassisk el, fx hårde hvidevarer og apparater, blev derfor ikke analyseret. 

Projektet blev udført for Danfoss, Grundfos, Schneider Electric og SYNERGI, og det løb fra januar til august 2021.

Download rapporten Active Energy Efficiency her på siden, og læs pressemeddelelsen fra SYNERGI her