Analyse af energieffektiviseringspotentialer

Danmark | februar 2023 - oktober 2023

Ea har for Dansk Industri udført en analyse til at kaste lys over samspillet mellem energieffektivitet og forsyningssystemet, herunder hvordan tiltag indenfor energieffektivisering, smart styring og elektrificering kan understøtte indpasningen af vedvarende energi frem mod 2030 og 2045.

I projektet blev uindfriede energieffektiviseringspotentialer i den seneste Klimafremskrivning (KF23) fra Energistyrelsen også kortlagt. Dette var for at få overblik over, i hvilket omfang det kan betale sig at øge indsatsen med energibesparelser og elektrificering mere, end hvad der ses i Klimafremskrivningen, og hvilken gevinst dette ville medføre.

Analysen fokuserede primært på de teknisk-økonomiske reduktionspotentialer. Hvilke politiske virkemidler, der kan sættes i spil for at indfri potentialerne, var dermed ikke en del af undersøgelsen.

Projektet løb fra februar til oktober 2023.