Analyse af Skånes elsystem

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2020 - juni 2021

Ea Energianalyse har kortlagt udfordringerne i det sydsvenske elsystem, som de ser ud i dag, samt den udvikling der er sket i de sidste ti år, med nedlukning og åbning af nye kraftværker, og udviklingen i spidsbelastning.

Den forventede udvikling i elmarkedet i Sydsverige frem mod 2030 blev undersøgt med anvendelse af energisystemsmodellen Balmorel og offentligt tilgængelige scenarieanalyser fra SvK og ENTSO-E. Blandt de vigtigste resultater af modelleringen var kapacitetsudviklingen for forskellige typer af kraftværker og elpriser. På denne baggrund blev økonomien ved forskellige kraftværker (termiske og VE-generatorer) udforsket.

Endelig blev mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden og forholdene for produktionsfaciliteter i Sydsverige diskuteret, hvilket omfattede både mulighederne for betaling for kapacitet (fx strategiske reserver) og systemtjenester (spændingskontrol, inerti etc.).

Projektet gennemført for Energiforsk med støtte fra Region Skåne.