Analyse af Skånes elsystem

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2020 - juni 2021

Ea Energianalyse har kortlagt udfordringerne i det sydsvenske elsystem, som de ser ud i dag, samt den udvikling der er sket i de sidste ti år, med nedlukning og åbning af nye kraftværker, og udviklingen i spidsbelastning.

Den forventede udvikling i elmarkedet i Sydsverige frem mod 2030 blev undersøgt med anvendelse af energisystemsmodellen Balmorel og offentligt tilgængelige scenarieanalyser fra SvK og ENTSO-E. Blandt de vigtigste resultater af modelleringen var kapacitetsudviklingen for forskellige typer af kraftværker og elpriser. På denne baggrund blev økonomien ved forskellige kraftværker (termiske og VE-generatorer) udforsket.

Endelig blev mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden og forholdene for produktionsfaciliteter i Sydsverige diskuteret, hvilket omfattede både mulighederne for betaling for kapacitet (fx strategiske reserver) og systemtjenester (spændingskontrol, inerti etc.).

Projektet gennemført for Energiforsk med støtte fra Region Skåne.

Hvor vi har arbejdet