BECCUS inter-taskprojekt

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2022 - december 2024

IEA Bioenergy er en organisation der arbejder for at fremme samarbejde og vidensdeling om forskning indenfor bioenergi mellem medlemslandene. Arbejdet er opdelt i forskellige ”tasks”, der hver dækker et specifikt emne.

I inter-taskprojekter arbejder medlemmer fra forskellige tasks sammen, og et af de nuværende projekter fokuserer på BECCUS (fangst, anvendelse og lagring af CO2 fra bioenergi), med et mål om at udvikle en systematisk metode til at udvikle forskellige former for BECCUS til at kunne anvendes.

Task 40, som omhandler implementering af biomasse-baserede værdikæder, står for ledelsen af inter-taskprojektet. Christian Bang fra Ea Energianalyse er den danske landsrepræsentant i Task 40, og er en af de to projektledere på inter-taskprojektet.

Arbejdet er opdelt i otte arbejdspakker og fortsætter indtil slutningen af 2024.