Biogasanalyse for Greenpeace

Affald, bioenergi, geotermi | november 2021 - juli 2022

Greenpeace Nordic har en målsætning om, at antallet af køer og svin skal reduceres markant i landbruget, og bad derfor Ea Energianalyse om at undersøge konsekvenser og perspektiver for den danske biogasproduktion ved en halvering af den animalske produktion.

Nogle af de danske biogasanlæg tilfører stigende mængder halm til anlæggene. Det vurderes, at halm i fremtidens anlæg kan udgøre 8% af biomasseinputtet eller mere. Der er i analysen derfor udarbejdet to scenarier for biogasproduktion i Danmark frem mod 2030: Et husdyrsbaseret scenarie og et halmbaseret scenarie. I begge scenarier nås Klimafremskrivningens mål om 50 PJ i 2030.

Analysen viser at der med stor sandsynlighed kan produceres 50 PJ biogas i Danmark i 2030 samtidig med at den animalske produktion halveres. Det vil dog kræve et betydeligt fokus på det ændrede biomasse-grundlag, når der etableres nye anlæg. For en bæredygtig biogasproduktion er det vigtigt at især brugen af halm som biomasseinput øges, for at sikre at der ikke benyttes foderegnet biomasse.

Projektet løb fra november 2021 til juli 2022. Rapporten blev udgivet i januar 2023 og kan findes her på siden. Greenpeace udsendte en pressemeddelelse om udgivelsen, som kan findes her.