Elektricitetsscenarier til Tidstegen-modellen

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2021 - januar 2022

IVL Svenska Miljöinstitutet har udviklet en model ved navn Tidstegen, til brug i analyse af energiforbrug i bygninger og til at udregne klimaeffekten ved at ændre forbruget.

Formålet med dette projekt var at give marginale CO2-udledningskoefficienter for energisektoren i Sverige på års- og timebasis som input til Tidstegen-modellen.

Energisystemet forventes at udvikle sig over tid, men det er usikkert, hvordan udviklingen vil forløbe. Udledningskoefficienterne vil hjælpe med at give indblik i, hvordan en ændring i elektricitetsforbruget i bygninger vil påvirke CO2-udledningen.

Energisystemets usikkerheder blev også håndteret ved at udarbejde flere forskellige scenarier for udviklingen i energisystemet. Scenarierne blev designet til at dække over et relativt stort spektrum af forskellige plausible udfald. Et scenarie er en referenceudvikling, mens to andre er klimaneutrale ruter, der adskiller sig i, hvilken rolle Power-to-X skal spille. Der er også et fjerde scenarie, der beskriver en mere dyster fremtid.

Analyserne af den marginale CO2-udledning ved øget forbrug af elektricitet blev undersøgt ved hjælp af energisystemsmodellen Balmorel i de fire scenarier.

Projektet løb fra maj 2021 til januar 2022.