Energibesparelser i fjernvarmeområder – muligheder og omkostninger

Danmark | januar 2006 - maj 2006

Ea Energianalyse har for Dansk Fjernvarme analyseret mulighederne for at gennemføre energibesparelser i forbindelse med fjernvarmenet. En særlig udfordring er at prioritere indsatsen, så det samtidig kan medføre systembesparelser, fx i form af nedsat fremløbstemperatur.

Der peges endvidere på, at de aktuelle priser kan gøre det mere attraktivt for oliefyrede ejendomme at skifte til fjernvarme.