Energiscenarier for Region Syddanmark

Danmark | december 2019 - december 2020

I dette projekt bidrager Ea Energianalyse til udarbejdelsen af en klimastrategi for Region Syddanmark, der skal belyse handlemuligheder for regionen og dens kommuner i forhold til at imødekomme de skærpede mål på klimaområdet, særligt målet om 70% reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030.

Ea Energianalyse udvikler energiscenarier for regionen til at vise, hvordan man bedst kan reducere CO2-udledningen markant frem mod 2030, og hvordan regionen kan understøtte kommunernes arbejde med klimaindsatsen.

Projektet løber fra december 2019 til december 2020.