Energiscenarier for Region Syddanmark

Danmark | december 2019 - marts 2021

I dette projekt bidrog Ea Energianalyse til udarbejdelsen af en klimastrategi for Region Syddanmark, der skulle belyse handlemuligheder for regionen og dens kommuner i forhold til at imødekomme de skærpede mål på klimaområdet, særligt målet om 70% reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030.

Ea Energianalyse udviklede energiscenarier for regionen til at vise, hvordan man bedst kan reducere CO2-udledningen markant frem mod 2030, og hvordan regionen kan understøtte kommunernes arbejde med klimaindsatsen.

Projektet løb fra december 2019 til marts 2021.