Analyse af potentialet for energibesparelser

Danmark | februar 2020 - maj 2020

I dette projekt har Ea Energianalyse for EjendomDanmark udført en analyse med det formål at bestemme potentialet for energibesparelser og CO2-reduktioner forbundet med energirenoveringer i erhvervsejendomme og udlejningsboliger.

Bygninger er en meget væsentlig kilde til CO2-udledning, men samtidig er CO2-reduktionsmulighederne forholdsvis billige, og der er kendte tekniske løsninger.

I analysen tages der højde for at ændret brugeradfærd efter energirenoveringer ofte reducerer den reelle energibesparelse. Dette kaldes en ’reboundeffekt’, og kan skyldes at en del af besparelsen går til højere varmekomfort.

Analysen viser, at energirenovering, der fører til 30% reduktion af CO2-udledning i 2050 og ca. 10% reduktion i 2030, er billigere end at udbygge med vedvarende energi. Endvidere vil man ved at satse på flere tiltag, både energibesparelser og tiltag til grøn omstilling af varmeforsyningen, give større sikkerhed for at målsætningerne for reduktion af drivhusgasser kan nås inden 2030.

Projektet løb fra februar til maj 2020.