EU’s klimamåls betydning for dansk eksport af energiteknologier

Danmark | december 2020 - februar 2021

I december 2020 blev man i EU enige om at øge ambitionsniveauet for reduktion i EU’s samlede drivhusgasudledninger, således at målet nu er 55% reduktion i 2030.

I den forbindelse har Ea Energianalyse undersøgt, hvad en mere ambitiøs målsætning for energieffektiviseringer (EE) i EU kan have af konsekvenser for dansk eksport af EE-teknologier og -løsninger.

Uanset hvilke policy-redskaber og tiltag, man vælger at anvende for at indfri 55% reduktionsmålsætningen, forventes det højere mål at indebære flere investeringer i EE-teknologier og dermed føre til en forøgelse af dansk EE-eksport.

Projektet blev udført for SYNERGI og løb fra december 2020 til februar 2021.