Fjernvarme Fyn Scenarieanalyse

Danmark | august 2019 - november 2019

Fjernvarme Fyn har udarbejdet en opdateret scenarieanalyse for udfasning af kul på Fynsværkets blok 7 i Odense.

Ea Energianalyse bidrog med scenarieberegninger til kvalitetssikring med el- og fjernvarmemodellen Balmorel.

Hovedformålet var at finde den totale omkostning ved at dække et givet varmebehov i perioden 2020-2040 og analysere de nye teknologiers driftsmønster og samspil med el- og fjernvarmesystemet. Modelresultaterne indgik derefter i en økonomisk sammenligning af analyser.

Projektet løb fra august til november 2019.