Fremtidens energiproduktion på Aarhus ReWater

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2022 - september 2022

Indtil nu er behandlingen af spildevand i Aarhus foregået på flere forskellige små anlæg, men for at optimere infrastrukturen for spildevand i Aarhus-området, er det blevet bestemt, at behandlingen af spildevand skal samles i to større og effektive anlæg i Egaa og Marselisborg.

Det eksisterende Marselisborg Renseanlæg har vist sig at være for småt til at leve op til de fremtidige krav, og den nuværende placering tillader ikke den nødvendige udbygning. Det er derfor blevet besluttet at bygge et nyt og større rensningsanlæg, Aarhus ReWater. Dette nye rensningsanlæg vil blive bygget i nærheden af det nuværende Marselisborg Renseanlæg.

Aarhus Vand kontaktede Ea Energianalyse for at få input til designprocessen for energidelen af det nye rensningsanlæg. De ønskede en analyse af mulighederne for fremtidig energiproduktion på anlægget og samspillet med det omkringliggende energisystem.

Analysen blev inddelt i fire arbejdspakker:

  • Energisystem og markedsanalyse
  • Screening af tekniske muligheder og scenarier for energiproduktion
  • Tekniske og økonomiske vurderinger af scenarier
  • Konklusioner og anbefalinger for det videre arbejde

Projektet løb fra marts til september 2022.