Grøn gas til tung transport

Affald, bioenergi, geotermi | maj 2019 - juli 2019

I dette projekt foretog Ea Energianalyse en vurdering af muligheder og konsekvenser ved at gøre varebiler og tung transport der kører på biogas og diesel økonomisk ligestillede set fra køretøjets ejers synsvinkel.

Analysen blev foretaget ved hjælp af

  • at vurdere forslag til afgiftsændringer fra Grøn Gas Danmark
  • at gennemgå relevante omkostningsaspekter for vognmanden
  • interviews
  • sammenlignende omkostningsberegninger
  • et forenklet forslag om sænkning af energiafgifter

Konklusionen var, at en afgiftssænkning er nødvendig hvis ligestilling skal opnås. Dette kunne f.eks. være at fjerne udligningsafgiften, fjerne den grønne ejerafgift, give rabat på registreringsafgiften, eller give rabat på energiafgiften.

Projektet blev udført for Grøn Gas Danmark, og løb fra maj til juli 2019.