Lastfordeling af varmeproduktion i hovedstadsområdet

Danmark | januar 2008 - Igangværende

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver en fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning, og som skal sikre, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet økonomisk optimering.

Varmelast udarbejder varmeplaner for fjernvarme leveret som vand og som damp efter en aftale indgået med varmeproducenterne DONG Energy og Vattenfall (nu HOFOR) i 2007.

Ansvar for driftsopfølgning

Ud over at planlægge varmeforsyningen i samarbejde med DONG Energy og HOFOR, er Varmelast ligeledes ansvarlig for den daglige driftsopfølgning, samt driftsopfølgning på længere sigt. Dette arbejde koordineres med kontrolrummene i CTR og VEKS samt backoffice-funktioner i hvert af de tre varmeselskaber.

Løbende support og analyser

Ea Energianalyse har bistået varmeselskaberne med oprettelsen af varmelastenheden, Varmelast.dk, og siden med udvikling af værktøjer til den daglige varmelastfordeling, samt til driftsopfølgningen.

Arbejdet er fortsat med vedligeholdelse og videreudvikling af værktøjerne. Desuden yder Ea Energianalyse support i forbindelse med brugen af værktøjerne og udarbejder analyser til brug for varmeplanlægningen.