Modellering for Green Hydrogen Hub

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2021 - august 2022

Green Hydrogen Hub Denmark (GHH), et konsortium bestående af de tre partnere Eurowind Energy A/S, Gas Storage Denmark og Corre Energy, har sat som deres mål at bygge og drive den først fuldt kommercielt levedygtige, 100% grønne, storskala brintproduktions, opbevarings og CAES-løsning.

GHH ønskede hjælp til at modellere hele GHH, herunder energihandel på engrosmarkederne og potentielle indtægter fra systemtjenester.

Da analysen krævede indblik i udviklingen for forskellige markeder og forskellige grader af operationelle detaljer, blev en række af modeller og metoder anvendt i projektet, herunder energisystemmodellen Balmorel.

Resultaterne fra analysen omfattede estimeringer af

  • værdien af individuelle komponenter
  • den optimale konfiguration for GHH-systemet
  • driften af GHH i forhold til individuelle komponenter
  • omkostninger
  • indtægtskilder

En række af scenarier blev analyseret som en del af projektet, dette omfattede også sensitivitetsanalyser for at måle påvirkningen fra forskellige alternative scenarier.

Projektet løb fra oktober 2021 til august 2022.