Økonomisk analyse af SkyClean-teknologien

Affald, bioenergi, geotermi | oktober 2020 - januar 2021

Stiesdal Fuel Technologies udvikler den såkaldte SkyClean-teknologi. Ved teknologien opvarmes biomasse, i form af fx halmpiller, i en reaktor til 500-600 grader, hvorved der sker en omsætning til biokul, gas og olie. Biokul kan tilføres landbrugsjord som jordforbedringsmiddel og som kulstoflagring, og gas og olie kan viderebehandles eller anvendes direkte som vedvarende energi (VE)-brændstoffer, alt efter kvalitet.

Ea Energianalyse har lavet en økonomisk analyse af teknologien og har i den forbindelse gennemført en beregning af den samlede CO2-fortrængningsomkostning.

Projektet blev udført for Stiesdal Fuel Technologies, og løb fra oktober 2020 til januar 2021.