Spildevandsvarmepumper i Aarhus

Affald, bioenergi, geotermi | juli 2019 - januar 2020

I fjernvarmesektoren forudses det at eldrevne varmepumper kommer til at spille en væsentlig rolle i de kommende årtier. Økonomien i varmepumpeløsninger er blevet markant forbedret i løbet af de senere år, på grund af en række ændringer i regulering og rammebetingelser. Ea Energianalyse har tidligere, tilbage i 2009-2010, foretaget en analyse af tekniske og økonomiske perspektiver for varmepumper i forbindelse med rensningsanlæggene ved Marselisborg og Egå og ved brug af renset spildevand.

I dette projekt har Ea Energianalyse, set i lyset af den seneste udvikling i energisektoren, opdateret de tidligere analyser og konklusioner om potentialet for spildevandsvarmepumper i Aarhus på vegne af Aarhus Vand. Projektet skal danne beslutningsgrundlag for gennemførelse af varmepumpeprojekter, som en del af Aarhus Vand reviderede resursestrategi.

Projektet løb fra juli 2019 til januar 2020.