Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2019 - december 2020

Dette projekt omhandler etableringen af et varmepumpeanlæg i tilknytning til et kommende datacenter i Høje Taastrup. Varmepumpen skal udnytte overskudsvarme fra blok-køling af datacentret, og indpasse det i fjernvarmesystemet. Det er en del af projektet, at varmepumpeanlægget skal kunne levere til både Høje Taastrup Fjernvarmes distributionsnet, men også til VEKS’s transmissionssystem ved højere temperatur. Dette stiller særlige krav til varmepumpeteknologien.

Ea Energianalyse bidrager i projektet med lastfordelingsberegninger med energisystemmodellen Balmorel for at belyse indpasningen af varmepumpeanlægget i fjernvarmesystemet. Analyserne gennemføres for perioden 2020-2040, og der er for denne periode opstillet et forudsætningsgrundlag for bl.a. tekniske data for anlæg i hovedstadsområdet, varmeprognoser, brændselspriser, elpriser og CO2-kvotepriser.

Projektet løber fra september 2019 til slutningen af 2020 og gennemføres i samarbejde med PlanEnergi for VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme.