Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2019 - december 2020

Dette projekt omhandlede etableringen af et varmepumpeanlæg i tilknytning til et kommende datacenter i Høje Taastrup. Varmepumpen skulle udnytte overskudsvarme fra blok-køling af datacentret, og indpasse det i fjernvarmesystemet. En del af projektet var, at varmepumpeanlægget skulle kunne levere til både Høje Taastrup Fjernvarmes distributionsnet, men også til VEKS’s transmissionssystem ved højere temperatur. Dette stillede særlige krav til varmepumpeteknologien.

Ea Energianalyse bidrog i projektet med lastfordelingsberegninger med energisystemmodellen Balmorel for at belyse indpasningen af varmepumpeanlægget i fjernvarmesystemet. Analyserne blev gennemført for perioden 2020-2040, og der var for denne periode opstillet et forudsætningsgrundlag for bl.a. tekniske data for anlæg i hovedstadsområdet, varmeprognoser, brændselspriser, elpriser og CO2-kvotepriser.

Projektet løb fra september 2019 til slutningen af 2020 og blev gennemført i samarbejde med PlanEnergi for VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme.