Jeannett Beyer

jb | Sekretær

Jeannett står for

  • Administrative opgaver
  • Projektøkonomi
  • HR-opgaver

 

E-mail:

Tlf: 60 39 17 16

Direkte nummer: