Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser

Affald, bioenergi, geotermi | november 2010 - marts 2011

Energistyrelsen udgiver periodisk vejledning og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Til brug for udgaven af ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011 har Ea og Wazee i samarbejde udarbejdet to baggrundsrapporter om udviklingen af de samfundsøkonomiske brændselspriser for hhv. biomasse og kul, olieprodukter og naturgas.