Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

EU | november 2013 - februar 2014

Ea Energianalyse har arrangeret et seminar for Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for vedvarende energi (AGFE) med det formål at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik for vedvarende energi efter 2020.

AGFE støtter de nordiske landes politiske og faglige arbejde inde for vedvarende energi ved at udveksle viden og etablere samarbejdsprojekter mellem landende.

Målsætninger og Nordisk politik

Seminaret foregik den 27. november 2013 i København og mere end 30 deltagere tog del i en diskussion i løbet af dagen. Den første del af seminaret fokuserede på målsætninger som drivkræfter på markedet og forskellige synspunkter og perspektiver på klima- og energipolitik på EU niveau efter 2020 blev diskuteret. Anden del af seminaret fokuserede på udvikling af nordiske politik for vedvarende energi i EU efter 2020.

Diskussionerne fra seminaret bliver brugt i den kommende arbejde som input til Nordisk Ministerråds politiske arbejde inden for vedvarende energi så vel som andre politikområder.