Transport: Energiforbrug og CO2 emission mod 2035

Scenarieanalyser og roadmaps | december 2013 - marts 2014

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse for Energi- og olieforum af transportsektorens fremtidige energiforbrug og CO2-udledning emission.

I projektet er scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark frem mod 2035 blevet opdateret og sammenlignet med grundlaget for regeringens klimaplan, som blev fremlagt i august 2013. Analysen viser, at CO2 udledningen vil være lavere end tidligere antaget, og at reduktionen kommer primært af mere energieffektive køretøjer.

Endvidere blev de økonomiske konsekvenser i 2020, såfremt scenariets fremskrivning anvendes som grundlag og under forudsætning om, at målet om 40% CO2 reduktion i forhold til niveauet i 1990 skal nås, undersøgt.

Ifølge regeringens klimaplan er der i 2020 en manko på ca. 4 mio. tons CO2 for at nå målet om 40 % reduktion. Hvis resultaterne fra denne analyse lægges til grund, vil mankoen være reduceret til ca. 2 mio. tons CO2 i 2020. Det giver en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 1400 mio. kr. i 2020.

Det anvendte scenarie var en opdateret udgave af en tidligere analyse af scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark.

Hvor vi har arbejdet