Analyse af budzoner

Danmark | november 2020 - februar 2021

Elsystemet bliver udfordret af den grønne omstilling. Massiv udbygning med vind og sol på markedsvilkår kan føre til interne flaskehalse i nettet. Fordele og ulemper ved at håndtere sådanne flaskehalse ved opdeling af de eksisterende budzoner blev analyseret i dette projekt – både for det samlede system og for de enkelte markedsaktører: forbrugere og producenter.

Projektet blev gennemført fra november 2020 til februar 2021 for Energistyrelsen og der blev anvendt modelresultater leveret af Energinet.