Omstillingsanalyse til Energi på Tværs

Danmark | september 2020 - november 2020

I maj 2018 udarbejdede netværkssamarbejdet Energi på Tværs en fælles strategisk energiplan for Region Hovedstadens kommuner, samt fire omkringliggende kommuner (EPT33). Hovedmålsætningen var en fossilfri el- og varmeforsyning i år 2035, og en fossilfri transportsektor i år 2050.

Ea Energianalyse udarbejdede i et tidligere projekt en effektvurdering af det tilhørende Roadmap 2025. Vurderingen var, at de opstillede tiltag i kombination med nationale ændringer i rammebetingelserne ville trække udviklingen i retning af det opstillede præferencescenarie, men med sandsynlighed for en vis forsinkelse i at opnå målsætningerne. Effektvurderingen opgjorde ligeledes emissionsudviklingen fra 2012-2015.

I dette projekt var formålet at opdatere effektvurderingen med nyere data fra perioden 2012-2018, for at få et mere aktuelt billede på, om udviklingen fortsat går i den rigtige retning. 

Der er i mellemtiden også vedtaget en klimalov med en målsætning om 70% reduktion af klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Ea Energianalyse foretog derfor en ”oversættelse” af den nye nationale målsætning til EPT33-kommunerne. De største muligheder for fremadrettet at nå CO2-målene blev vurderet til at være elektrificering af transport, udfasning af olie- og gasfyr, udfasning af CO2 fra affaldsforbrænding samt indfasning af nye brændsler (PtX). 

Projektet løb fra september til november 2020.