Varmelast-værktøj til Frederiksberg Forsyning

Danmark | februar 2023 - januar 2024

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver den fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning og sikrer, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet økonomisk optimering.

Frederiksberg Forsyning ønsker et værktøj til indmelding til Varmelast for deres nye drikkevandsvarmepumpe, som forventes idriftsat i 2023.  Ved deltagelse i Varmelast bidrager varmepumpen med varmeproduktion og fleksibilitet, så den kan udnyttes til fordel for det samlede fjernvarmesystem, samtidig med at Frederiksberg Forsyning kan optimere deres drift i forhold til elsystemet.

Ea udvikler værktøjet så data vil kunne indlæses og varmeproduktionen beregnes. Dette vil give overblik til kontrol og mulighed for manuelle ændringer, inden datafilerne kan afsendes til Varmelast.

Projektet løber fra februar 2023 til januar 2024.